POHRANIČNÍ PEVNOSTI

Pevnost Bouda 6 km
Pevnost Hanička 40 km
Pevnost Josefov Jaroměř 70 km
Pevnost Dobrošov u Náchoda 60 km
Pěchotní srub K-S8 Červený Potok 7 km
Pěchotní srub Cihelna Králíky 5 km
Vojenské muzeum Králíky 6 km

Vojenská tvrz Bouda Vojenská tvrz Hanička Vojenská tvrz Josefov
ZPĚT